Strč hlad do kapsy
s mobilní aplikací BB

 
 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 Pro výběrové řízení bude společnost Crocodille ČR, spol. s r.o., se sídlem Poděbradská 206/57, 198 00 Praha 9, („Crocodille ČR, spol. s r.o.“), jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. 

Zpracováním Vašich osobních údajů můžeme pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob ve skupině Crocodille a franšízantů konceptu Bageterie Boulevard nebudou Vaše osobní údaje bez Vašeho předchozího souhlasu předávány třetím osobám. 

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva:

(i) na přístup k osobním údajům,
(ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů,
(iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně,
(iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech
(v) na přenositelnost údajů a
(vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a
(vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.


Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to písemným oznámením adresovaným správci osobních údajů (tj. výše uvedené společnosti). Správce můžete kontaktovat na emailové adrese pověřence info@boulvard.cz
 

Praha 1 - BB Koruna

Václavské náměstí 1
Na Příkopě 2
Praha 1
navigovat

Otevírací doba:

Pondělí - Sobota
08:00 - 23:00
Neděle
08:00 - 22:00

Konakty

M: 732 341 445
E: bb_pha_koruna@boulevard.cz